Vår professionalism och kompetens

till din tjänst

Vår affärsidé är att ge professionell och kompetent service med “kundnöjdhet” som vårt huvudmål. Detta är anledningen till att vi har investerat i de anställdas utbildning och banbrytande teknik under många år.

Vårt uppdrag

 

Vår affärsidé är att möta, uppriktigt och kompetent, kundernas önskemål beträffande kablar, kablage och underenheter och att alltid ha kundnöjdheten som vårt främsta mål.
Av denna anledning har vi investerat under många år i vårt huvudkontor i Italien och vår produktionsanläggning i Rumänien samt i de anställdas utbildning och i banbrytande teknik.

 

Bnc+Elbis är specialiserade på marknadssegment där tillförlitlighet, flexibilitet och hög kvalitet är oumbärliga egenskaper. I detalj:

 • Industriell automation
 • Robotteknik
 • Maskinverktyg
 • Elektromedicin
 • Bank- och kontorsautomation
 • Professionell elektronik
 • Järnväg
 • Lyftsystem

VÅR POLICY FÖRETAGS

Vi vill dela med alla våra affärspartners, i fullständig transparens, de interna policyerna för Bnc+Elbis och vår produktionsgren Bnc Cabluri.

Dessa policyer kan delas in i följande kategorier:

 • Företag;
 • för marknaden;
 • för kvalitet;
 • för miljön.

Du kan ladda ner dokumentet här.

VÅR ETISK KOD

WHISTLEBLOWING

Anmälan av brott eller oegentligheter

För att garantera konfidentialitetsskydd för författare till rapporter om brott eller oegentligheter, har BNC+ELBIS S.R.L antagit möjligheten att göra konfidentiella och/eller anonyma rapporter genom att använda följande DitagalPa IT-plattform tillgänglig på följande URL-adress:

https://bncelbis.segnalazioni.net/

REDO FÖR VÄRLDSMARKNADEN

Bnc+Elbis finns på följande marknader Italien, Schweiz, Sverige, Tyskland, Frankrike, USA, Kina, Österrike, Danmark, Belgien och Nederländerna.

bnc+cabluri_278x41px

 

BNC+ELBIS kontinuerliga uppmärksamhet när det gäller att erbjuda sina kunder en konkurrenskraftig tjänst ledde till beslutet att 2006 öppna en produktionsfilial i Rumänien, BNC Cabluri, och på så sätt bidra till att förbättra kostnads-nyttoförhållandet för sina kunder.

Organisationen kräver att allt material levereras av BNC+ELBIS i syfte att ha absolut säkerhet om kvaliteten på de komponenter som används och sedan skickas de färdiga produkterna till det italienska huvudkontoret där de kommer att genomgå ett fullständigt sluttest i garanti av den kvalitet som levereras till kunderna.