Vår professionalism och kompetens

till din tjänst

Vår affärsidé är att ge professionell och kompetent service med “kundnöjdhet” som vårt huvudmål.

Detta är anledningen till att vi har investerat i de anställdas utbildning och banbrytande teknik under många år.

VÅRT UPPDRAG

 

Vår affärsidé är att möta, uppriktigt och kompetent, kundernas önskemål beträffande kablar, kablage och underenheter och att alltid ha kundnöjdheten som vårt främsta mål.
Av denna anledning har vi investerat under många år i vårt huvudkontor i Italien och vår produktionsanläggning i Rumänien samt i de anställdas utbildning och i banbrytande teknik.
Kvalitetssystemcertifieringar som ISO 9001, ISO 14001 och spårbarhet som uppfyller UL-krav kvalitetssäkrar vår verksamhet.

 

Bnc+Elbis är specialiserade på marknadssegment där tillförlitlighet, flexibilitet och hög kvalitet är oumbärliga egenskaper. I detalj:

 • Industriell automation
 • robotteknik
 • maskinverktyg
 • elektromedicin
 • bank- och kontorsautomation
 • professionell elektronik
 • järnväg
 • lyftsystem

VÅR POLICY

Vi skulle vilja dela med alla våra affärspartners, i all rättvisa och öppenhet, B+E:s interna policy. Dessa policyer är indelade i följande kategorier:

 • Företagspolicy;
 • Marknadspolicy;
 • Kvalitetspolicy;
 • Miljöpolicy.

Ladda ner dokumentet här.

VÅR ETISKA KOD

VI ÄR REDO FÖR DEN GLOBALA MARKNADEN

Bnc+Elbis finns på följande marknader:
Italien, Schweiz, Sverige, Tyskland, Frankrike, USA, Kina, Österrike, Danmark, Belgien och Nederländerna.

Bnc+Elbis fokuserar kontinuerligt på att erbjuda sina kunder konkurrenskraftiga tjänster vilket ledde till beslutet att öppna en produktionsanläggning i Rumänien, Bnc Cabluri, 2006. Detta bidrog till att skapa ett bättre förhållande mellan pris och service.

Denna organisation inkluderar leverans av allt material från Bnc+Elbis vilket säkerställer högsta kvalitet på de nödvändiga komponenterna. Produkterna skickas sedan till vårt huvudkontor i Italien för slutliga tester så att vi enkelt och säkert kan garantera den bästa kvaliteteten till våra kunder.