Vår kärnverksamhet

 

Vår produktionsplan är ett resultat av:

  • mer än 30 års erfarenhet av tillverkning av kablar, kablage och underenheter;
  • Stöd till våra kunder inom verkstadsindustrin och FoU-verksamheter;
  • Mycket kompetent och högutbildad personal;
  • Autonomi i hanteringen av produktionsplanering och införande av kundens produktionslogistik (JIT, Kanban etc.);
  • Hög kvalitet och pålitliga produkter som erhållits genom att målmedvetet tillämpa vårt kvalitetssystem;
  • Korta leveranstider, särskilt när det handlar om lagerprodukter;
  • Konkurrenskraftiga priser.
home1_cavi
KUNDANPASSADE KABLAGE

gå till sidan

home2_quadri
SAMMANKOPPLINGSMODULER

gå till sidan

home3_automaz
KABLAR FÖR AUTOMATION

gå till sidan

Tillförlitlighet ochFlexibilitet

Kontakta våra kontor vid frågor eller begäran om offert.